Bilim veya Teknoloji

8

Bildiğiniz gibi ülkemizin Bilim ve Teknoloji alanında en üst kurulu olan Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu 15 Ocak 2013 tarihinde yaptığı toplantıda Sağlık alanının, Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016 kapsamında ivme kazanmamız gereken alanlardan biri olarak belirlenmesine karar verdi. Daha açık bir ifade ile Türkiye’de ilaç ve tıbbi cihaz sektörleri “öncelikli Ar-Ge alanı” olarak ilan edildi. Bu kararın gerekçesinde şöyle denilmekte;

“Ülkemizde, sağlık sektörü Ar-Ge harcamasının sektörel dağılımı incelendiğinde yüksek öğretim tarafından sağlık bilimleri alanında yapılan Ar-Ge harcaması 1,7 Milyar TL iken özel sektör Ar-Ge harcaması 197 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Sağlık alanında kendi Ar-Ge’mizle geliştirilen ürün sayısı son derece sınırlıdır. Bununla birlikte ülkemizde ilaç sektöründe ihracatın ithalatı karşılama oranı gelişmiş ülkelere kıyasla oldukça düşüktür. 2011 yılı itibarıyla ilaç sektöründe 5 Milyar TL ithalat ve 595 Milyon TL ihracat yapılmakta ve yaklaşık 4,5 Milyar TL dış ticaret açığı bulunmaktadır. Tıbbi cihazlar sektöründe de 1,7 Milyar TL ithalat ve 187 Milyon TL ihracat yapılmakta ve yaklaşık 1,5 Milyar TL’den fazla dış ticaret açığı bulunmaktadır.”

Bu gerekçeden çıkartmamız gereken önemli dersler olduğu düşüncesindeyim.

Tübitak’ın Türkiye genelinde bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme faaliyetleri için verdiği hibe miktarı yılda 800 milyon TL’dir. Sağlık alanında YÖK’e bağlı üniversitelerin yaptığı araştırma harcamasının ise bu rakamın iki katından fazla olduğu ifade edilmektedir. Diğer bir deyişle Tübitak tarafından tüm bilim ve teknolojiye verilenin iki katı miktarda bir paranın hükümet tarafından sağlık alanında araştırma yapılması için üniversitelerimize aktarılmış fakat bunun sonunda pek de kayda değer bir ürün çıkarılamamıştır. Bu 1,7 milyar liranın her sene harcandığını düşünürsek bugüne kadar on milyarlarla ifade edilen bir kaynağı bu uğurda harcayıp, bunları bize geri kazandıracak ürünlere ulaşamadığımız açıkca görülmektedir. 1995-2012 yılları arasında 17 yıl süreyle Tübitak’ın tüm sanayimize Teydeb aracılığı ile verdiği destek 2.7 milyar liradır. Yüksek öğretime verilen bu sağlık araştırmaları fonları ile 17 yılda tüm sanayiye verilen paranın %63’ü bir yılda bu alana aktarıldığı halde hemen hemen hiç bir ürüne ulaşılamamış olması çok düşündürücüdür.

Kanaatimce bunun temelinde bilim ve teknolojiyi aynı şeymiş gibi algılamamız yatmaktadır. Bana bilim ve teknolojiyi basitçe tanımla dediklerinde şöyle açıklıyorum. Bilim paranın bilgiye, teknoloji ise bilginin paraya çevrilmesidir. Bu tanım çerçevesinde düşünürsek her yıl üniversitelerimiz aracılığı ile yaptığımız 1.7 milyar lirayı harcarken hiç bir sorun olmuyor çünkü parayı harcarken çıkacak bilginin kalitesini hiç sorgulamıyoruz. Eğer harcamalar projenin teknik ve mali krtierlerine uygunsa kimseye “ sen ne çıktı elde ettin” diye sormuyoruz. Zaten bunu  sorabilecek vizyona sahip yetişmiş insanımızda hemen hemen hiç yok. Özetle devlet bilgiye çevirmek için bir miktar para ayırıyor ve bunu harcıyor. Parayı bilgiye çevirmek kolay.  Zor olan parayı “para edecek bilgiye” çevirmek.

Özel sektörün bilgiyi paraya çevirebilmesi için o bilginin “anlamlı ve özgün” olması gerekir. Peki her yıl 1.5 milyon bilimsel makalenin yayınlandığı dünyamızda hangi bilgi bu kriteri karşılar. İşte günümüz iş dünyasında herkesin peşinde koştuğu soru budur. İşte Batı’da iyi bir iş fikrine gözünü kırpmadan milyonlarca dolar yatırmalarının temelinde de bu soruya en doğru cevabı bulmak yatmaktadır. Tüm dünyada sanat, spor, bilim ve iş hayatı hiç farketmez, gelişimi “yıldızlar” yaratır. Bizde bu gidişle onları bu güzel bahar akşamlarında  seyre çıkarız.

(Sağlık Dergisinde yayınlandı)

adminBilim veya Teknoloji

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir